Krog- och restaurangbranschen är en av de som just nu drabbas allra hårdast av coronakrisen.Stjärnkrögaren Johan Jureskog riktar nu stark kritik till mot regeringens åtgärder hittills och pekar på hur man har gjort i Spanien.– Staten får pröjsa vår förlorade omsättning, annars går vi i konkurs.