Längst inne i Gamlebyviken mår vattnet inte så bra. Övergödning har gjort att det i princip saknas liv i vattnet under tre meters djup. Västerviks kommun och markägaren Hushållningssällskapet KKB har nu hittat en väg hur man förbättra miljön i viken – och slippa använda konstgödsel på åkrar runt omkring: genom att bevattna åkrar med det stinkande vattnet.