Idéer om genus och jämställdhet hotar forskningens frihet, menar Academic Rights Watch.