Stenmurar, vattendrag och åkerholmar. De är alla viktiga livsmiljöer för hotade arter och djur. Den här veckan inleder Länsstyrelsen i Östergötland ett mera aktivt sätt att kontrollera att just de här biotoperna bevaras.