Med en dryg månad försenas invigningen av fisktrappan som sakta växer fram längs med Svartån i Västerås centrumkärna.