Genom att förlägga besöken med familjerna i hemmet får personal mer tid att möta behovet hos föräldrarna. Det finns utrymme för de frågor och funderingar som kan dyka upp, som tiden vid ett besök på BVC inte räcker till.