På tisdagsmorgonen presenterade Riksbankens chef Stefan Ingves den största höjningen av styrräntan på över 30 år. Reaktionerna – liksom även kritiken mot att banken upptäckte faran med de skenande priserna alltför sent – har varit kraftiga: – Man får välja mellan att göra detta nu så att det blir bättre sedan eller ta i ännu mera i framtiden, säger Stefan Ingves i Aktuellt.