– Om de kommersiella medierna inte tycker det är lönsamt att finnas på området, så tycker jag att public service borde ta ett särskilt ansvar, säger hon.