Magdalena Andersson har gått till tårfyllt försvar för S-ledamoten Jamal El-Haj.Nu uppmanas han att lämna sina uppdrag – förtroendet är förbrukat.– Man kan inte bortse från att detta kan kasta en skugga över Magdalena Anderssons partiledarskap, säger den S-märkta statsvetaren Marja Lemne.