Kvinnor röstar oftare vänster eller liberalt. Män röstar oftare konservativt. När Sverige nu fått en kvinnlig socialdemokratisk statsminister kan de skillnaderna bli ännu större, enligt Agneta Blom, docent i statsvetenskap vi Örebros universitet.