Karlskrona kommun hyr den tomma Vattenborgen på Stortorget av fastighetsbolaget som ägs av kommunalrådet Emma Swahn Nilsson (M) och hennes make. Att inga beslutsunderlag eller protokoll finns offentliga får i dag stark kritik av statsvetaren Jan Turvall, som menar att agerandet underminerar demokratin.