Politikerna i Helsingborg felbedömde hur stark opinionen var mot en försäljning av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Det menar statsvetaren Anders Sannerstedt.