Sannolikt det som får Stenevi att lämna, tror Jenny Madestam.