Det har varit en turbulent vecka för Sverigedemokraterna i två skånska kommuner. Statsvetare Anders Sannerstedt tycker partiet har skött krishanteringen i Trelleborg på ett bra sätt, medan det i Hörby har varit sämre.