Förändringarna är små i regeringens uppdaterade prognos över Sveriges finanser. Statsskulden åker under 30 procent av BNP efter 2020. Regeringen räknar i vårpropositionen med att BNP-tillväxten i år blir 2,8 procent, oförändrat jämfört med prognosen från februari.(TT)