Folkhälsomyndighetens famlande visar att lagen måste ändras.