Talma sameby vann första ronden mot staten. Men nu överklagar justitiekansler (JK) domen. Enligt staten finns det anledning att ”betvivla riktigheten av det som tingsrätten kommit fram till”.