Regeringen avsätter 900 000 kronor • Ulf Kristersson (M) besökte Malmö.