Hårda vindar gör att Västtrafik måste ställa in flera avgångar under morgonen. Framför allt är det sträckorna Göteborg – Mariestad och Strömstad – Uddevalla som påverkas då dessa är mest känsliga för vind.