Handelsveckan på USA-börserna slutade huvudsakligen nedåt efter oväntat starka jobbsiffror för juli som väcker farhågor för att den amerikanska centralbanken kan tvingas att höja styrräntan kraftigt.