Skogen är i fokus på flera utställningar, som lyfter hyperaktuella frågor om dess egenskaper och värden i en tid då biologisk mångfald hotas. På Bildmuseet i Umeå grips Birgitta Rubin av konst om skogarnas livsviktiga betydelse för allt levande.