Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i Hudiksvall beslutade under onsdagen att föreslå nämnden att ta tillbaka beslutet om nedläggning av Hudikbadet.