Stängda skolor och distansundervisning gör att elever har svårare att ta till sig kunskap visar forskning. Det kan också minska elevers chanser att få högavlönade jobb i framtiden, enligt Världsbanken. – De kommer in på universitet på samma sätt som tidigare, men kommer att ha sämre förkunskap, säger skolforskaren Martin Karlberg i Vetenskapens värld.