Ledarhunden är effektivt hjälpmedel för den som är synskadad. Men på grund av att bristen på ledarhundar i Sverige är stor, kan många stå på väntelistan år efter år. – Det är en oerhört svår omställning att gå från ledarhund till bara käpp, säger Fredrik Mattsson, vars ledarhund gick bort i somras.