Hjälp till barn med autism i förskolan prövas i domstol för första gången • Blir vägledande.