Elprisstödet som regeringen har presenterat tillsammans med Svenska kraftnät inkluderar inte historiskt höga gaspriser.