Flera pågående vägarbeten har på kort tid orsakat kaos i trafiken. Ska det verkligen vara så? Och varför pågår så många just nu? Ställ dina frågor till Växjö kommuns trafikplaneringschef om trafiken och alla vägarbeten.