Karl Ståhl är Sveriges nya statsepizootolog - det vill säga djursjukdomarnas motsvarighet till statsepidemiolog Anders Tegnell. Statsepizootologen leder Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) arbete med frågor som rör smittsamma sjukdomar hos djur o