Fick köras till annan ort • Bryter mot lagen enligt länsstyrelsen i Skåne.