Enligt Örebrobostäder ligger hela stadsnätet för bredband nere. Det är i nuläget oklart när felet kan vara avhjälpt.