Stadsmissionen får ta emot fler och fler personer som är hemlösa. Nu efterlyser man ett speciellt akutboende för hemlösa med missbruks- och/eller sociala problem.