Efter flera års problem med platsbrist förbereder sig stadsbibliotekets personal för en flytt till nya kulturhuset i Karlskrona. – Vi åker upp och ner och hämtar böcker dagarna i ända, säger bibliotekarien Bodil Kjellin.