Uppmanar regeringen att skriva på FN:s kärnvapenkonvention.