SSU och övriga S-märkta sidoorganisationer är kritiska till regeringens ton i fråga om FN:s kärnvapenkonvention. – Vi är oroliga för att man hittar svepskäl att inte underteckna konventionen, säger SSU-ordföranden Philip Botström.