På flera håll har turism stoppats eftersom det stör renskötseln. Nu är även vissa fjällstationers framtid oviss. – De samiska rättigheterna har på olika sätt stärkts, säger Jenny Wik Karlsson på Svenska samernas riksförbund.