Borde vara självklart att texta eller teckentolka ”Sommar i P1”.