I slutet av sommaren väntas smittspridningen av covid-19 tillta i Jönköpings län. Det visar nya scenarier från Folkhälsomyndigheten för den kommande tremånadersperioden.