Han kommer från Uppsala men fick upp intresset för älvdalskan redan i unga år. Nu ska forskaren Gunnar Nyström få ta emot pris för sitt arbete med att skapa en kunskapsbas över över dalmålen och då i synnerhet älvdalskan. Under onsdagen tilldelas han nämligen utmärkelsen Övdals-Byönn, 10 000 kronor och ett diplom.