I svenskt talspråk blir Schweiz ofta Svejtsch. Lånord som innehåller ovanliga språkljud försvenskas ofta, konstaterar Anders Svensson.