SPRÅKKRÖNIKA. Vår naturliga fallenhet för att lyssna innebär många intressanta saker – men minst ett problem. Den traditionella bokjulklappen är mycket svårare att slå in om den är strömmad.