SPRÅKKRÖNIKA. Är du hund- eller kattmänniska? Det är vanligt att sortera in folk i antingen den ena eller den andra gruppen.