Har ordet ”fullskalig” blivit ett onödigt modeord?