Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt på Lunds universitet.