Spotifygrundaren Daniel Ek har nekats riva sin 65-miljonersvilla i Djursholm. Nu överklagar han byggnadsnämndens beslut. ”En rivning skulle inte medföra någon påtaglig skada för…