Förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter går nu in i ett nytt skede.LO-styrelsens möte är framflyttat – för att förbunden ska hinna ta ställning till det slutbud som lämnades sent i natt.De förbund som röstade emot nya förhandlingar befarar att en uppgörelse blir praxis på hela arbetsmarknaden.