Migrationskommittén lämnar över förslag till justitiedepartementet • Per Bolund: ”Självklart för vi samtal.”