Det blir inget Nobelcenter på Blasieholmen. Stockholms stad kommer dra tillbaka sin överklagan till mark- och miljööverdomstolen.