Det har funnits en oro att enheten för specialistvård för ryggmärgsskador vid NUS – den nordligaste i Sverige – ska hamna i Stockholm. Men nu har beslut kommit om att enheten blir kvar. Region Västerbotten är en av fyra regioner som kommer att bedriva specialistvård. – Det är en stor vinst för anhöriga och även för patienten, säger Hans Lindsten, verksamhetschef Neuro-huvud-hals centrum.