Många långtidssjukskrivna patienter som drabbats av covid-19 är osäkra på om livet någonsin kommer bli som förut. Och de här frågorna saknar fortfarande tydliga svar. – Jag möter patienter som fortfarande inte är återställda efter ett halvår, säger Johan Nylander, specialistläkare på USÖ.