”Vi vet ännu inte vad som har hänt med kabeln mellan Svalbard och fastlandet.”